Dotacje

„Willa Rufina: adaptacja zabytkowej kamienicy w Strumieniu do pełnienia funkcji noclegowych”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Beneficjent: Hewex Sp. z o.o.

Wartość Projektu: 1 537 500,00 zł

Wartość Dofinansowania: 694 847,94 zł
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Zapytania ofertowe:


logosy